Kara Chairman Mr Nyaga, Kara Dept CEO Mr. Ochieng' and HSF Representative Ms. Uta

   

Mr. Tom Wolf addressing participants at the KARA BTS 42                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Participants at the KARA BTS 42